0.00 EUR
Reģistrēties

Jaunumi

Īpašais nodokļu piemērošanas režīms

02.01.2018

Cien. Klienti

Ieviešot reverso PVN, atbilstošās preces tiek atspoguļotas bez PVN likmes, arī XML tiek padotas preces atbilstoši likumam, preces bez PVN tiek atspoguļotas ar *.

XML tika pievienots papildus  vat_value lauks ar vērtībām 1(PVN iekļauts) vai 0(bez pvn)

Lai preču cenas tiktu atspoguļotas atbilstoši likumam, lūgums pārliecināties, ka pasūtot preci lauks PVN reģ Nr. ir aizpildīts ar derīgu PVN maksātaja numuru bez LV.

 

 

 

Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.5 pantu, ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēka īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei

02.01.2018

(1) Nodokli par Ministru kabineta noteikto sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto preču piegādātājs izraksta preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez nodokļa.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto preču saņēmējs samaksā preču piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto preču vērtību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minēto preču saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

(5) Ministru kabinets nosaka preces, kuras uzskata par sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektrisko aparatūru atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 1987. gada 23. jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos.

Adreses nosaukuma maiņa

19.07.2017

Par SIA „LENO HOLDING”adreses nosaukuma maiņu

           Pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.4 panta trešo daļu tika mainīta Klijānu iela 2D adreses nosaukums uz Klijānu iela 8.

Šajā sakarā ar 2017.gada 17.jūliju SIA „LENO HOLDING” mainījās tikai juridiskās un faktiskās adreses nosaukums uz Klijānu iela 8, Rīga, Latvija, LV1013

Lūdzu, veiciet atbilstošus izmaiņas.

Drošības kods